×

เอกสารประกอบการเช่ารถ

เอกสารประกอบการเช่ารถ

1. รถทั่วไป

ใบขับขี่ (อายุมากกว่า 1 ปี) และบัตรประชาชน ขออย่างใดอย่างหนึ่งก่อน เพื่อทำการอนุมัติการเช่าลงระบบและ ขอให้แสดงตัวจริงทั้ง 2 ใบวันรับรถ

2. Alphard/Vellfire

2.1 กรณีเช่าพร้อมคนขับ บัตรประชาชน, ใบขับขี่(อายุมากกว่า 1 ปี), สำเนาทะเบียนบ้าน

2.2 เช่าขับเอง บัตรประชาชน, ใบขับขี่ (อายุมากกว่า 1 ปี), สำเนาทะเบียนบ้าน, สเตจเม้นย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีพนักงาน

  • ขอสลิปเงินเดือน, บัตรพนักงานหรือใบรับรองการทำงาน

กรณีเจ้าของบริษัท

  • ขอใบทะเบียนการค้าและรูปหน้าร้านหรือบริษัท

**ขอทั้งหมดก่อน เพื่ออนุมัติการเช่า**

*เอกสารทั้งหมดหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถอนุมัติการเช่าได้*

*หลังการโอนมัดจำเท่านั้น จึงถือว่าการจองรถเช่าสมบูรณ์*

*ไม่อนุญาตให้เช่าแทนหรือเอกสารบุคคลเช่าไม่ตรงกับบุคคลวันรับรถเช่า*