×

เงินมัดจำ คืออะไร?

เงินมัดจำ คืออะไร?

เพื่อล็อครถและวัน ที่ลูกค้าสนใจเช่านั้นๆ โดยเงินมัดจำอยู่ระหว่าง 1,000 – 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถเช่านั้นๆ เงินมัดจำชำระก่อนวันรับรถ หลังจากคุณลูกค้าโอนเงินมัดจำเท่านั้น จึงถือว่าการจองสมบูรณ์ (เงินมัดจำนี้ไม่ใช่เงินกินเปล่า สามารถนำไปรวมกับเงินประกัน ณ วันรับรถเช่าได้)