×

เงินประกันความเสียหาย คืออะไร?

เงินประกันความเสียหาย คืออะไร?

คือเงินประกันค่าความเสียหาย, ค่าเสียหายส่วนแรก, ค่าปรับต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ตามในข้อสัญญา ดดยเงินประกันอยู่ระหว่าง 5,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถเช่านั้นๆ โดยจ่ายเต็ม ณ วันรับรถเช่า (สามารถนำเงินมัดจำมารวมได้)